• pomiary w budownictwie
 • pomiary w energetyce i przemyśle
 • Lokalizacja przecieków

Badania TermowizyjneBADANIA TERMOWIZYJNE DLA BUDOWNICTWA

Oferta skierowana jest do właścicieli lub zarządców budynków i mieszkań (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, deweloperów, najemców).
  

Zakres oferowanych usług: 

 • lokalizacja miejsc w ścianach ( przegrodach) o  obniżonych właściwościach  termicznych,
 • lokalizacja mostków termicznych,
 • lokalizacja wadliwie wykonanych przegród (pęknięcia, niedostatki),
 • ocena jakości osadzeń drzwi i okien,
 • badania przyczyn występowania zawilgoceń,
 • badania nieszczelności dachów płaskich (miejsca przenikania  wilgoci),
 • inspekcja szczelności powietrznej budynku,
 • lokalizacja miejsc strat ciepła w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego (elektrycznego i wodnego), miejsc uszkodzeń,
 • odwzorowanie przebiegów instalacji CO, CWU oraz ogrzewania podłogowego.

 

BADANIA TERMOWIZYJNE DLA PRZEMYSŁU, ENERGETYKI, CIEPŁOWNICTWA, MOTORYZACJI

Oferta skierowana jest do właścicieli zakładów pracy, (właściwej komórki - służb utrzymania ruchu), urzędów, warsztatów samochodowych i innych podmiotów. 

 
Zakres oferowanych usług:

 • badania rozkładu temperatur na powierzchni maszyn i urządzeń,
 • wczesna identyfikacja uszkodzonych komponentów sprężarek, pomp silników, wentylatorów, 
 • łożysk, transformatorów, bezpieczników, układów elektronicznych itp.,
 • ocena szczelności kolektorów spalinowych,
 • ocena stanu izolacji sieci ciepłowniczych (armatury).