• pomiary w budownictwie
  • pomiary w energetyce i przemyśle
  • Lokalizacja przecieków

KwalifikacjePosiadamy odpowiednie kwalifikacje (kierunkowe wykształcenie) oraz doświadczenie zawodowe potrzebne do wykonywania zdjęć termowizyjnych. Studia dzienne, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Studia Podyplomowe, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w zakresie Termografia w podczerwieni.


Politechnika Łódzka: Studia Podyplomowe Termografia w Podczerwieni

Termografia w Podczerwieni


Stale doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, prezentacjach oraz współpracując z zaprzyjaźnionymi specjalistami.


IX Konferencja Krajowa: Termografia i Termometria w Podczerwieni Ustroń-Jaszowiec 19-21 października 2011

Termografia i Termometria w Podczerwieni

Zaświadczenie cyklu szkoleń: Efektywność energetyczna w praktyce

Efektywność energetyczna w praktyce


Szkolenie: Wykrywanie wycieków niebezpiecznych gazów organicznych

Wykrywanie wycieków niebezpiecznych gazów organicznych

X Międzynarodowa Konferencja: Termografia i Termometria w Podczerwieni Lwów 24-26 wrzesień 2013

Termografia i Termometria w PodczerwieniTermografia i Termometria w Podczerwieni 2


Szkolenie: Metody termograficzne w badaniach struktur lekkich

Szkolenie gliwice