• pomiary w budownictwie
  • pomiary w energetyce i przemyśle
  • Lokalizacja przecieków

Termowizja w PolscePrzedstawiamy listę sprawdzonych specjalistów do wykonywania badań termowizyjnych na terenie kraju.