• pomiary w budownictwie
  • pomiary w energetyce i przemyśle
  • Lokalizacja przecieków

Lokalizacja przeciekówZakres oferowanych usług.

Lokalizacja nieszczelności w instalacjach wodnych pod ciśnieniem:

  • centralne ogrzewanie,
  • ciepła i zimna woda użytkowa,
  • ogrzewanie podłogowe, inne zamknięte,
  • hermetyczne obiegi lub zbiorniki.

Odnajdujemy przecieki w trudnych do zlokalizowania miejscach, w instalacjach rozmieszczonych:

  • pod grubą warstwą wylewki betonu,
  • pod terakotą, parkietem, panelami,
  • pod kilkudziesięciocentymetrową warstwą gruntu,
  • we wnękach ścian.